Datasikkerhet

Romsåslia 5
4580 Lyngdal

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

Dette må både du og bedriften vite om data- og cyber-sikkerhet

Det svakeste ledd i datasikkerhet er du og den enkelte data- og telefonibruker. 

+47 91 10 60 45
+47 91 10 60 45
Image
Rådgivning

Vi har 40 års erfaring i bransjen.

Sikring av denne data er viktigere enn noen gang.

Hvordan sørger du for å sikre din virksomhets data?

Hvilke trusselbilder har du sikret deg mot?

Cybersikkerhet

Cybersikkerhet må prioriteresScreenshot 2021 03 22 21.26.14 dersom man ønsker å være konkurransedyktig. Virksomheten må forstå og være i stand til å demonstrere at sikkerhetskontroller fungerer effektivt.

Image

Hva og hvem kan vi stole på ?

Datamaskiner, telefoner og annet elektronisk utstyr som kommuniserer over Internett utgjør en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet i dag. Det er nødvendig å beskytte disse systemene mot feil og angrep som brudd på data, infiltrasjon av skadelig programvare, spionasje eller sabotasje. Slike angrep kan forårsake stor skade på samfunnet, næringslivet og individet. Etter kvart som fleire og fleire ting og infrastruktur er knytt til tingenes internett (IoT), vil potensialet for skade bli endå større.

Hvilke sikkerhets-strategi skal jeg velge?

Vi hjelper mange forskjellige virksomheter som har behov for økt sikkerhet og tilbyr de mest kostnadseffektive sikkerhetsløsningene for å hindre tap av sensitiv informason og ikke minst hindre økonomiske tap.

I følge en Global Information Security Workforce Study vil behovet for ikt-sikkerhet øke de neste årene med 20 prosent og nå 1,8 millioner innen 2022. Uten de spesialiserte ferdighetene som trengs for å sikre virksomheten din, kan data og levebrød være i fare for en cyberangrep.

Vi har fokus på følgende:

 • Lage en IT-sikkerhetsstrategi
 • Trusselvurdering og analyse
 • Typer av cybersikkerhetstrusler
 • Risikostyring og BCDR-planlegging
 • Verktøy og taktikker for å sikre virksomheten din
 • Bare ta kontakt og vi begynner å beskytte virksomheten umiddelbart.

IT-sikkerhetsstrategi

Bedrifter i den digitale tidsalderen kansikkerhet 2 ikke lenger stole på frakoblede sikkerhetsverktøy, sammen med robuste protokoller og policyer, for å unngå økende IT-sikkerhetstrusler. 

Utviklingen av en proaktiv og flerdimensjonal strategi for å sikre data og organisasjonens IT-infrastruktur bygger på velutviklede sikkerhetspolitikker og overordnet strategi. Det første trinnet mot å utvikle sikkerhetsstrategien er imidlertid å gjennomføre en grundig trusselvurdering.

Trusselvurderinger krever:

 • Identifisering, definisjon og klassifisering av alle nettverks- og systemressurser, inkludert all maskinvare og programvare
 • En katalog med alle ressurser basert på et definert nivå av betydning
 • Identifisering av mulige trusler basert på hver ressurs
 • Utvikling av en avbøtingsstrategi for de mest alvorlige problemene først
 • Oppretting av definisjoner og implementeringsprotokoller for å lindre angrepskonsekvenser

En grundig og ofte gjentatt trusselvurdering vil sannsynligvis avdekke sikkerhetshull og må deretter matches med en definert prosess for utbedring. I denne tilnærmingen undersøker våre sikkerhetseksperter bevisst et nettverk eller system for å oppdage svakhetene.