Trafikksikkerhet

Kleivveien 73
8533 Bogen i Ofoten

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

090909 front

Å ikke ta hensyn til trafikksikkerhet i alle offentlige avgjørelser er livsfarlig !

Mine foreldre, Elsa og Otto Holdal, mistet sin yngste datter og Kim-Andre og Thea mistet sin lillesøster, sin mor og far. En mor og en far mistet sitt barn, et barn mistet sin mor og far.....

Tragedien kunne vært unngått, og det vet vår statsminister, samferdselsminister, helseminister, justisminister og vår samordningsminister, hvis vegen hadde vært midtsikret. Min far sa like etter at tragedien var et faktum ”– Denne tragedien må få en mening”.

Vi bestemte oss for å gjøre en innsats med dette som utgangspunkt:
- statistikken må få et ansikt
- kunnskap fra fagekspertisen
- ansvarliggjøring av de folkevalgte
- hindre at flest mulig må oppleve den samme smerte som oss

Her er lenke til arbeidet som førte til at midtsikring av veg kom inn i Nasjonal Transportplan for første gang.

pkh 1

Per-Kaare Holdal er født på Holdal, Borge i Lofoten 16. august 1954. Per-Kaare Holdal er samfunnsengasjert og har gjort en stor innsats blant annet i trafikksikkerhetsarbeid og for miljøet.