Trafikksikkerhet

Romsåslia 5
4580 Lyngdal

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

090909 front

Å ikke ta hensyn til trafikksikkerhet i alle offentlige avgjørelser er livsfarlig !

Mine foreldre, Elsa og Otto Holdal, mistet sin yngste datter og Kim-Andre og Thea mistet sin lillesøster, sin mor og far. En mor og en far mistet sitt barn, et barn mistet sin mor og far.....

Tragedien kunne vært unngått, og det vet vår statsminister, samferdselsminister, helseminister, justisminister og vår samordningsminister, hvis vegen hadde vært midtsikret. Min far sa like etter at tragedien var et faktum ”– Denne tragedien må få en mening”.

Vi bestemte oss for å gjøre en innsats med dette som utgangspunkt:
- statistikken må få et ansikt
- kunnskap fra fagekspertisen
- ansvarliggjøring av de folkevalgte
- hindre at flest mulig må oppleve den samme smerte som oss

Med dette utgangspunkt fikk jeg min familie, biskop Tor Berger Jørgensen, Trygve Præsthun og Gunnar Grette med på å etablere foreningen "Nei til Frontkollisjoner". Her innslaget i Dagsrevyen fra årsdagen, 17. juli 2007 etter at vår tragedie inntraff.

Med dette grunnlaget maktet vi å få midtsikring av veg for første gang inn i Nasjonal Transportplan.  Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete, daværende Seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Finn Harald Amundsen og journalist Lis Merethe Homdal gjorde en livsviktig jobb i denne perioden.  Dessverre ble det ikke fulgt opp av de ansvarlige poltikere på Stortinget og dette gjelder den dag i dag.  Les mer her.

Per-Kaare Holdal var prosjektleder på Trafikksikkerhetsfilmen Dommen

Her er mitt sluttdokument for arbeidet